Åben fra 1. april til 1. november

ForsideInfo Kig ind Opslagstavle Udstilling Hvad er detMuseet HistorieHistorisk arkivTorvegade 19 i Vorgod som den så ud i 30'erne.


 

Villa Godthåb og Tårnet

Villa Godthåb - Torvegade 19 i Vorgod,  blev bygget af tømrermester Jens Chr. Skuldbøl i 1907.

Villaen blev i 1913 købt af den "gamle" bager Jens Christensen, da hans søn Christen Christensen overtog bagerforretningen.

I 1927 overtager Carl Mørch huset. Jens Christensen boede ovenpå til sin død i 1937.

Carl Mørch havde sygekassekontor her, og da Marianne og William Grønbæk overtog huset, videreførte de sygekassekontoret, ind til det ved kommune-sammenlægningen blev sammenlagt med sygekassen i Videbæk.
Da William Grønbæk solgte huset blev det ombygget til grillbar og bodega, som blev døbt
The Last Chance.

26. maj 2008 blev bygningen fjernet og kun tårnet blev tilbage, som blev transporteret til Egnsmuseet, Kongevejen 38, hvor det blev stedt til hvile på fire cementblokke, indtil det den 23. maj 2009 kom til ære og værdighed på toppen af den nye pavillon, som var bygget til formålet.
Pavillonen med tårnet oven på, er en gave fra Theodor Filskov Andersen som har skrevet beretningen "Købmandsliv i Vorgod 1927 - 1943"

Det er af gæster på museet blevet nævnt, at der har været en  vindfane/vejrhane på toppen af tårnet.
Og det er ganske vist, for Vagn Pedersen har et billede fra dengang det gamle tømmerværksted ved siden af blev væltet, hvor man u-tydelig kan se et spir på toppen med noget som kunne ligne en vindfane af en slags.
 

Den store flotte pavillon med Vorgods gamle vartegn, - Tårnet fra Villa Godthåb, på toppen, - skænket af Theodor Filskov Andersen.