Åben fra 1. april til 1. november

Forside

Info

Kig ind Opslagstavlen Udstilling Museet Historie Vedtægter Historisk arkiv
 

 

       

Egnsmuseum en perle af samtidshistorie

Videbæk Egnsmuseum i Vorgod kan noget, ikke ret mange andre museer kan
TEKST OG FOTO: FLEMMING LARSEN

fla@herningfolkeblad.dk

Ordet museum opfattes af mange mennesker som noget med masser af støv, for det handler jo om ting fra gamle dage.
Støvet er der da også på nogle af hylderne i det efterhånden ganske store Videbæk Egnsmuseum på Kon­gevejen i Vorgod-Barde.
Men det er nu ikke støvet, der fan­ger opmærksomheden hos forfatteren af denne artikel. Det er derimod den kendsgerning, at man i museumssammenhæng allerede har været i stand til at fange de ting, der i min barndom, i min ungdom og i de år, andre kalder »den bedste alder« og er i stand til at få dem sat ind i en historisk sammen­hæng.
Men det er den oplevelse, jeg lades tilbage med efter en onsdag formiddag på museet på Kongevejen - en regulær tur ad »Memory Lane«.

Frivilligt arbejde
Et museum som Videbæk Egnsmu­seum kan kun eksistere i kraft af en stor gruppe af ildsjæle, der brænder for opgaven med at bevare den lokale historie. »Det grå guld« kendeteg­ner denne gruppe. Museet har åbent hver onsdag og lørdag formiddag i perioden fra 1. april til udgangen af oktober. Men det er ikke ensbetydende, med, at der ikke sker noget i de fem måneder, hvor man ikke har formelle åbningsdage. Tværtimod!
Herning Folkeblad satte folkene bag museet stævne på museet i onsdags, den første onsdag efter vinterluknin­gen. De var der jo alligevel - som de er der hver onsdag formiddag året igennem.
- Jeg har talt det til, at vi er 11 her i dag, der hver især har deres specielle gøremål på museet, fortæller Anders Aagaard, der på den seneste general­forsamling afløste Laurids Bang Larsen som formand.

Museet er bygget op omkring en tidligere Vorgod-borger, Marinus Sø­rensens enestående samling. »Marinus Post« havde sit kaldenavn af indly­sende årsager.
Gården på Kongevejen 38, som Videbæk Egnsmuseum har til huse på, er en gammel slægtsgård med stald, lade og maskinhus. Det var i Bang-familiens eje fra 1865, og blev i sin tid udstykket på jord fra Søndergaard i Vorgod. I stuehuset fra 1865 boede Arthur Bangs forældre, Marie og Laust, før ham. Laust Bang var sogneråds-formand i Vorgod i perioden 1920 til 1945, og drev kommunen egenhændigt hjemme fra stuen. I en af stuerne står det gamle kommunearkiv, og en skatteliste fra perioden ligger også fremme.

 

 


6000 effekter p
å museet

I 1997 overdrog Arthur Bang og hustru gården til kommunen, der lod museet rykke ind. Man lavede en klausul, der tillod ægteparret at blive boende til deres død. Da Arthur døde i 2010, blev stuehuset restaureret, og man har genindrettet kommunekontoret med velbevarede møbler fra dengang. Finere ting og sager, og hvad der hører til i stuehuset, er flyttet derind.

De cirka 1200 kvadratmeter udhuse er fyldt op med maskiner, redskaber og værktøj fra landbrug og håndværk. Op mod 6000 effekter fortæller, hvordan Danmark gennem mere end 100 år er opbygget og udviklet, og hvilke simple hjælpemidler det slidsomme folk havde at gøre med.

Den gamle dagligdag
Museet omfatter også indbo og madmoderens arbejdsplads, og de hjælpemidler, de rådede over i køk­ken, bryggers og vaskerum, og andre brugsgenstande til husholdning og det daglige liv.
Jeg genså på museet et eksemplar af den radio, der i mine forældres hjem i 1950'erne var det medie, der morgen, middag og aften bragte Pressens Ra­dioavis - og Giro 413 søndag middag. Et andet sted var det et eksemplar af en rejseskrivemaskine, som blev købt under mine tre år på kostskolen på Vestjysk Gymnasium i Tarm i slut­ningen af 1960'erne - og som blev min første skrivemaskine på min elevplads på Ringkjøbing Amts Dagblad i Tarm. Dengang medbragte journalisteleven nemlig selv en skrivemaskine. Der var nemlig kun én til rådighed på lokalre­daktionen.

 Bygger til for at få plads
Selvom museet er vinterlukket, er der som nævnt stadig aktivitet på Kongevejen 38. Blandt andet med et bygge­projekt, der kommer til at lægge gode kvadratmeter til museet:
- Vi har haft en lille garage mellem gårdens kostald og maskinhus. De to bygninger bliver nu bygget sam­men, så 9 kvadratmeter bliver til 45 kvadratmeter under tag. Det giver os mulighed for at lave nogle nye, spændende udstillingsmiljøer, fortæller Anders Aagaard.

Og de spændende udstillingsmil­jøer kan man se mange af på museet. Der er en gammel købmandsbutik, en gammel skomagerforretning, en gammel radioforretning med videre - og der er det gamle køkken, den gamle stue med det første B&O-fjernsyn og så videre.
Mere er undervejs. Skrivemaskiner­ne er sendt på museum, det samme er videobånd, videomaskiner og meget andet. Når alt det bliver samlet i rette sammenhæng kan det være det, der om 20 år gør Videbæk Egnsmuseum til en lige så spændende attraktion for næste generation, som det er for vores generation i dag.